Weatherboards / Vestlandspanel falset

Mer om dimensjoner og spesifikasjoner her:

Dimensjon Treslag   Kvalitet  m/m2
 19×123  Gran  1. sort  9,5
 19×130

19×138

19×148

 Gran  1. sort 8,92

8,3

7,7

 19×173  Gran  1. sort  6,5
 22×148  Gran  1. sort  7,7

HJØRNEBORD FOR WEATHERBOARD

 Dimensjon  Treslag Kvalitet
 34×98  Gran  1. sort
 34×123  Gran  1. sort
Weatherboards / Vestlandspanel falset