Weatherboard / Vestlandspanel m not og fjær

Mer om dimensjoner og spesifikasjoner her:

Dimensjon Treslag   Kvalitet  m/m2
 22×148

22×173

 Gran  1. sort  7,4

6,3

HJØRNEBORD FOR WEATHERBOARD

 Dimensjon  Treslag Kvalitet
 34×98  Gran  1. sort
 34×123  Gran  1. sort
Weatherboard / Vestlandspanel m not og fjær