Vollkoia

 

Vollkoia leies ut for kr. 500,- pr. dag/døgn.
Nøkkel hentes/leveres på kontoret
til Furnes Almenning mellom kl. 07.00
og 16.00 mandag til fredag. Koia er enkelt
innredet med bord og benker. Leietager
må evnt. selv sørge for engangsservise
/bestikk, gasskoketopp, vann etc. Koia rengjøres
av leietager etter bruk. Søppel tas med og kastes
av leietager.
Husk at koia skal være slik du
ønsker nesten gang du kommer.