Vis hensyn i naturen

Vis hensyn i naturen:
• Følg allemannsretten
• Parker på tilrettelagte parkeringsplasser og campingplasser
• Ta meg søppelet hjem eller benytt søppelkassene
• Respekter bålforbudet i perioden april-september og benytt gjerne de faste bålplassene
• Husk båndtvangsreglene i perioden april-august