Veger

Furnes Almenning har en bom ved Kvilheim for Ringsaker Fjellveg og en bom for å komme til Vollkoia. Disse bomsystemene fungerer ved at bilskiltet blir lest av ved hjelp av kameraer, såkalt skiltgjenkjenningssystem. Youpark administrerer ordningen.

For kjøp av abonnement, betaling av passering, endring reg.nr. o.l: gå inn på  https://www.youpark.no/.
Youpark kan også kontaktes på telefon 47 70 00 07.

Priser pr 01.01.2023 for Ringsaker Fjellveg: 

Enkelbillett t/r hele vegnettet                                                                         kr.    118

Årskort 1 bil                                                                                                      kr.  2.450
Årskort 2 biler                                                                                                   kr.  3.830
Sesongkort 1 bil                                                                                               kr.  1.800

Klippekort 20 turer (10% rabatt)                                                                     kr.  2.124
Klippekort 50 turer (10% rabatt)                                                                     kr.  4.720
Klippekort for hytteeiere og bruksberettigede 20 turer (25% rabatt)        kr.  1.770
Klippekort for hytteeiere og bruksberettigede 50 turer (25% rabatt)        kr.  4.425

Priser pr 01.01.2023 for Vollkoia:

Enkelbillett                                                   kr.       60

Årskort 2 biler                                              kr.    700
Vinterkort 2 biler                                         kr.     500
Sommerkort 2 biler                                     kr.    300

Klippekort 10 turer                                     kr.     500
Klippekort 20 turer                                     kr.  1.000
Klippekort 50 turer                                     kr.  2.500

I tillegg er det en bom ved Prestsætra mellom Furnes Almenning og Vang Almenning. Denne betales med Vipps til 538508. Gjeldende pris står til enhver tid ved bommen.

Generelt:

Det er maks hastighet på 60 km/t på ringsakerfjellet. Dette fordi også andre bruker veien; dyr, skiløpere, hunde-sleder o.l.

Furnes Almenning forbeholder seg retten til å stenge vegene på kort varsel under teleløsning, flom, vegarbeid o.l. Det vil bli lagt ut info på facebook og hjemmesida så fort som mulig, men er du usikker, ta kontakt med almenningskontoret på tlf. 62 33 17 80 eller firmapost@furnesalmenning.no.