Utvendig vekselpanel

Mer om dimensjoner og spesifikasjoner her:

Dimensjon Treslag  Kvalitet
 22×123 overligger

22×148 overligger

21×120 overligger høvlet

 Gran  1. sort
 16×148 underligger

15×145 underligger høvlet

 Gran  1. sort

Går 4,1 lm pr m2 pr over/underligger på 123 overligger og 148 underligger.

Går 3,6 lm pr m2 pr over /underligger på 148 overligger og 148 underligger.

Utvendig vekselpanel