Trygg ferdsel i almenningas utmark

Vi setter stor pris på at du vil bruke utmarka i Furnes Almenning. Husk bare på at det er du som er på besøk i skogen, og at dette er hjemmet til vilt og beitedyr. Det er derfor viktig at du viser nødvendig hensyn. Her kommer informasjon om beitebruk, tips og råd for ferdsel blant beitedyra.

Det er lokale gårdsbruk som eier Furnes Almenning. Gårder som har beiterett, slipper dyrene sine på utmarksbeite og det slippes 530 storfe og 2000 sauer hver sommer. Beitesesongen varer fra midten av mai til midten av september. Vi ber alle om å la beitedyrene gå uforstyrret. De er følsomme for uro, og det er derfor spesielt viktig at reglene for båndtvang overholdes.
Vi anbefaler å lese om Her beiter sau og storfe og om kuvettreglene her

ALLE hunder skal holdes i bånd fra 1. april til 31. oktober. Det er ikke tillatt å trene jakthunder utenom jakttida uten grunneiers tillatelse. Gjeterhunder i arbeid og lovlig jakt med løs hund er unntatt båndtvangen. Les mer hundeloven her.

Ser du skadede dyr, ber vi deg om å ta kontakt med almenningskontoret så snart råd er på 62 33 17 80 eller kontaktpersonene for de ulike beitelagene:
Storfe: Bjarne Havik, 952 89 073
Sau: Bernt Jesnes, 901 42 590

Beitevaktliste-Furnes-sauabeitelag-2024

Vaktliste Kvigbeitelaget 2024

Trygg ferdsel i almenningas utmark