Personvernerklæring

Din tillit er av største viktighet for oss, og Furnes Almenning er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. I denne erklæringen ønsker vi å forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre bruksberettigede, ansatte, kunder, hytteeiere og koieleiere – og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

Vi gjør vårt ytterste i å sørge for at personopplysninger behandles på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regelverk fra EUs personvernforordning (GDPR). Vi forsikrer oss om at våre leverandører gjør det samme.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, bankkontonummer e.l. Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med den.

Hvem ivaretar personopplysningene?

Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til, kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som er oppgitt i General Data Protection Regulation (GDPR), som gjelder for alle medlemmer land i Europa, inkludert Norge som medlem av EEA. Når du bruker våre tjenester er det Furnes Almenning som er behandlingsansvarlig. Du behøver kun å forholde deg til ett kontaktpunkt for henvendelser som gjelder vår behandling av personopplysninger.

Hva slags opplysninger samler vi inn?

Opplysninger du selv gir til oss. Vi lagrer opplysninger når du er kunde hos oss, sender oss en e-post eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i våre tjenester. Vi lagrer også opplysninger som du selv registrerer i kommentarfelt, skjema eller lignende på våre sider.

Hva bruker vi opplysningene til?

Vi jobber kontinuerlig med å gi deg den best mulige kjøpet og opplevelse av innholdet på våre nettsider og i ditt møte med oss. I tillegg er vi forpliktet til rapportering til offentlige myndigheter.

Hvem deler vi opplysningene med?

Som nevnt over, er Furnes Almenning forpliktet til å rapportere visse forhold til offentlige myndigheter. I tillegg deler vi kontaktinformasjon som navn, adresse og telefonnummer med de som brøyter og tilrettelegger vegen slik at du som hytteeier får den beste opplevelsen vi kan gi deg.

Hvordan kan du administrere, rette eller slette opplysningene vi har om deg?

Personer som er registrerte i systemene til Furnes Almenning har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er feil eller ufullstendige, eller dersom Furnes Almenning behandler personopplysninger de ikke har lov til, kan den registrerte kreve at slike opplysninger rettes, slettes eller suppleres. Slike henvendelser behandles innen 30 dager etter at henvendelsen er mottatt. Vi vil ikke lagre personopplysninger lengre enn det som er innenfor de lovpålagte pliktene vi har jfr. GDPR.

Kontakt for spørsmål og henvendelser om personvern

Har du spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte Furnes Almenning på firmapost@furnesalmenning.no. Her kan du også henvende deg dersom du ønsker innsyn i opplysninger som Furnes Almenning har registrert om deg.