Perlestaff

Mer om dimensjoner og spesifikasjoner her:

Dimensjon Treslag  Kvalitet lm/m2
15×095

15×120

Gran 1+2. sort 11,76

9,1

15×145 Gran 1+2. sort 7,4
15X120 Furu 1+2. sort 9,1
15×145 Furu 1+2. sort 7,4
Perlestaff