Perlestaff m fals

Mer om dimensjoner og spesifikasjoner her:

Dimensjon Treslag   Kvalitet m/m2 
 19×123  Gran  1. sort  9,5
 19×148

19×148

 Gran

Grunnet hvit

 1. sort  7,7
 19×173  Gran  1. sort  6,5
 19×123  Gran  2. sort  9,5
 19×148  Gran  2. sort  7,7
 19×173  Gran  2. sort  6,5

Vi lager fører også perlestaff med stor perle(20mm perle) i dimensjon 19×148 i 1 og 2 sort.

Perlestaff m fals