Listverk

Hulkil 21×110 Furnes 01
Hulkil 28×142 Furnes 02

Kombilist 21×120 FG 03
Kombilist 21×120 FG 02
Kombilist 23×110 FG 04

Vi har listverk på lager , både hvitmalt og ubehandlet. Det meste er listverk fra Moelven , men også

noe som er egenprodusert.

9×45    Fotlist, Furu, Inntrukket ubeh.
9×58    Fotlist, Furu, Inntrukket ubeh.
9×70    Fotlist, Furu, Inntrukket ubeh.
12×45  Fotlist, Furu, Rund ubeh.
12×45  Fotlist, Furu, Rund Hvitmalt
12×58  Fotlist, Furu, Rund ubeh

12×58  Fotlist, Furu, Rund Hvitmalt

18×95 Fotlist ,Profilert FF 01 furu ubeh
12×70  Fotlist, Furu, Rund ubeh.
12×70  Fotlist, Furu, Rund Hvitmalt
15×58  Fotlist, Furu M6 ubeh.
15×58  Fotlist, Furu M6 , Hvitmalt
15×70  Fotlist, Furu M 4 ubeh.
15×70  Fotlist. Furu M4 , Hvitmalt
15×95  Fotlist, Furu M5 ubeh.
15×95  Fotlist, Furu M5, Hvitmalt
15×58  Fotlist, Furu Inntrukket, Skrå ubeh.
9×21    Feilist, Furu  ubeh.
9×28    Feilist Furu ubeh.
12×45  Gerikt, Furu, Rund ubeh.
12×45  Gerikt, Furu, Rund Hvitmalt
12×58  Gerikt, Furu, Rund ubeh.
12×58  Gerikt, Furu, Rund Hvitmalt
12×70  Gerikt, Furu, Rund ubeh.

12×70  Gerikt, Furu, Rund Hvitmalt
15×58  Gerikt, Furu M3 ubeh.
15×58  Gerikt, Furu M3 Hvitmalt
15×70  Gerikt, Furu M1 ubeh.
15×70  Gerikt, Furu M1 Hvitmalt
15×95  Gerikt, Furu M2 ubeh.
15×95  Gerikt, Furu M2 Hvitmalt

18X95 Profilert Gerikt Fg 01, furu ubeh.
21×120 Profilert Gerikt Fg 03 Furu ubeh.
21×120 Profilert Gerikt Fg 02 Furu ubeh.
15×70  Gerikt, Furu M719 ubeh.
9×34   Brannmurlist, Furu ubeh.
9×34   Brannmurlist, Furu hvitmalt
9×34   Brannmurlist M47 Hvitmalt
15×45 Taklist, furu M616 Måkevinge ubeh.
15×45 Taklist, Furu M 616 Måkevinge Hvitm
15×58  Hulkillist, Furu M 611 ubeh.
15×58  Hulkillist, Furu M611 Hvitmalt
21×45  Hulkillist, Furu ubeh.
21×45  Hulkillist, Furu hvitmalt
21×58  Hulkillist, Furu ubeh.
21×70  Hulkillist, Furu M7 ubeh.
21×70  Hulkillist, Furu M7 Hvitmalt
21×95  Hulkillist, Furu M603 Hvitmalt
21×110 Hulkillist, Furu Furnes ubeh.

28×142 Hulkilist, furu  Furnes 2 ubeh.
15×40  Taklist M 226 Skråtak furu hvitm
21×34  Taklist, Rund M205, Furu ubeh.
21×34  Taklist, Rund, Furu M205, Hvitmalt

21×45  Karnis Taklist, Furu M57 ubeh.
21×45  Karnis Taklist, Furu M57, Hvitmalt

21×45 Karnis Taklist, Gran M57 ubeh.

18×45  Utforing, Furu Hvitm 4,4m
18×70  Utforing, Furu Hvitm
18×95  Utforing, Furu Hvitm
18×120 Utforing, Furu Hvitm
18×145 Utforing, Furu Hvitm
18×170 Utforing. Furu Hvitm
18×195 Utforing. Furu Hvitm
18×220 Utforing, Furu Ubeh Lgd 4400 mm
18×250 Utforing Furu Hvitm
18×265 Utforing, Furu Ubeh Lgd 4400 mm
18×300 Utforing Furu Hvitm
18×400 Utforing Furu Hvitm
20×190 Utforing Furu ubeh
21×34  Utforing, Furu Sløyd ubeh.
21×45  Utforing, Furu Sløyd ubeh.
21×58  Utforing, Furu Sløyd ubeh.
21×70  Utforing, Furu Sløyd ubeh.
21×95  Utforing, Furu Sløyd ubeh.
21×120 Utforing, Furu Sløyd ubeh.
21×145 Utforing, Furu Sløyd ubeh.
21×170 Utforing, Furu Sløyd ubeh.
15×68   Kombilist Tk 460 ubeh.
15×70  kombilist Fk40, Furu Hvitm

23×110 Kombilist Furu Fg 04 ubeh.
21×21  Rundstokk 21 mm Furu ubeh.
28×28  Rundstokk 28 mm Furu ubeh.
15×15  Kvartstaff, Furu Fallende lengde ubeh.
21×21  Kvartstaff, Furu Fallende lengde ubeh.
15×15  Kvartstaff, Furu L=2400 mm ubeh.
15×15  Kvartstaff, Furu L=2400 mm hvitm.
21×21  Kvartstaff, Furu L=2400 mm hvitm.
15×15  Hulkilhjørne, Furu Fallende lengde
15×15  Hulkilhjørne, Furu L = 2400 mm ubeh.
15×15  Hulkilhjørne, Furu L=2400 mm hvitm
21×21  Hulkilhjørne Furu L=2400 mm ubeh.
21×21  Vinkellist, Furu L = 2400 mm ubeh.
28×28  Vinkellist, Furu L = 2400 mm ubeh.
28×28  Vinkellist, Furu L = 2400 mm hvitm
28×28  Vinkellist, Furu Fallende ubeh.
32×32  Vinkellist, Furu L = 2400 mm ubeh.
32×32  Vinkellist, Furu L = 2400 mm hvitm
42×42  Vinkellist Furu 2400 mm ubeh
21×21  Vinkellist, Furu Fallende ubeh.
41959483 Flexilist 04x070x2440 Hvitm MDF

12×50  Eik fotlist lakkert M 100
14×45  Eik fotlist lakk M 120
9×20    Eik Feilist, Lakkert
9×30   Eik Feilist, Lakkert

15×15   Glattkant, furu ubeh.
15×45   Glattkant, Furu ubeh.
15×70   Glattkant, Furu ubeh.
15×95   Glattkant, Furu ubeh.
15×120  Glattkant, Furu ubeh.
15×145  Glattkant, Furu ubeh.
21×21    Glattkant, Furu ubeh.
21×45    Glattkant, Furu ubeh.
21×70    Glattkant, Furu ubeh.
21×95    Glattkant, Furu ubeh.
21×120  Glattkant, Furu ubeh.
21×145  Glattkant, Furu ubeh.
30×30    Glattkant, Furu ubeh.

 

Ta kontakt for pris og info.