Låvepanel

Mer om dimensjoner og spesifikasjoner her:

19×123  Låvepanel 1.sort                                     9,5 lm pr m2

19 x 148 Låvepanel 1. sort                                   7,7 lm pr m2

19×173  Låvepanel 1.sort                                      6,5 lm pr m2

Låvepanel