Krokskogpanel

Mer om dimensjoner og spesifikasjoner her:

Dimensjon Treslag  Kvalitert  lm/m2
 15×145  Gran  1+2 sort  7,4 m
 15×170  Gran  1+2. sort  6,3 m
 15×145  Furu  1.+2. sort  7,4 m
 15×170  Furu  1.+2. sort  6,3 m
Krokskogpanel