Innløsning av festetomter

Furnes Almenning innfører igjen mulighet for å innløse festetomter på Bjønnåsen.

Ordningen blir gjeninnført f.o.m. 2024, etter at forrige «vindu» fra 2010 ble stoppet i 2015.

Styret har bestemt at prisen for innløsning er 175 000 +omkostninger for 1 dekar tomt rundt hytta etter oppmåling.

Alle som melder seg interessert, vil få tilbud om oppmålingsforretning etter nærmere beskjed fra Ringsaker Kommune.

Furnes Almenning vil melde inn rekvirering av oppmåling, etter hvert som avtalene er signert og klare.

Interesserte bes melde seg til firmapost@furnesalmenning.no.

 

Styret i Furnes Almenning

Innløsning av festetomter