Faspanel

Mer om dimensjoner og spesifikasjoner her:

Dimensjon

Treslag

 Kvalitet

lm/m2

 15×70  Gran  1. sort  16,7
 15×83  Gran  1+2.sort  13,7
 15×95  Gran  1. sort  11,8
 15×110  Gran  1+2. sort  10,0
 15×120

15×145

 Gran

Gran

 1. sort

1+2. sort

  9,1

7,4

 15×70  Gran  2. sort  16,7
 15×95  Gran  2. sort  11,8
 15×120  Gran  2. sort    9,1
 15×95  Furu  1.+2. sort  11,8
 15×120  Furu  1.+2. sort    9,1
 15×145

21×95

18×195

 Furu

Gran

Furu Fals

 1.+2. sort

1. sort

1.+2. sort

   7,4

11,8

5,6

Faspanel