Bruksrett

Bruksrett ligger til de jordbrukseiendommer som fra gammel tid har utøvd bruksrett i almenningen. Med jordbrukseiendommer forstås eiendommer som etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk. Det betyr at ytelsene til bruksretten skal kun gå til dekning av det jordbruksmessige behov.

Enhver bruksberettiget har plikt til å sette seg inn i gjeldende regelverk før bruksretten tas i bruk. Almennings-kontoret står gjerne til disposisjon for spørsmål og oppklaringer.

Hos Furnes Almenning mottar de bruksberettigede bruksrettsrabatt ved kjøp av varer hos oss. Dette kan være tre-virke, flis, grus og andre materialer bestilt igjennom almenninga (eksempelvis rør). I tillegg har Furnes Almenning inngått avtale med ekstern leverandør hvor den bruksberettigede kan hente materialer, se mer under Henting materialer hos XL-BYGG

Alle bruksberettigede har 40% rabatt på årskort på Fjellvegen. Rabatten refunderes etter fremvist kvittering for kjøp gjennom YouPark. I forbindelse med beitesesongen, har de med beiterett, rett til gratis gjennomkjøringen av bommen. Bilens reg.nr oppgis til almenningskontoret FØR passering.

I tillegg har alle bruksberettigede 50% rabatt på jakt- og fiskekort. Det kreves da at kortet hentes og betales til almenninga. RJFO har ikke denne muligheten tilgjengelig på internett.

Bruksrettsrabatten er skattepliktig. Det innebærer at de bruksberettigede vil motta en oversikt før innlevering av selvangivelsen som viser hva som er kjøpt og som blir innberettet til skatteetaten. Noteres det feil eller det er spørsmål, svarer almenningskontoret gjerne.

Fordi bruksrettsrabatten er en sær-rabatt, kan vi bare sende faktura ved bruk av papir og på mail (pdf-format). Dette betyr at regnskapssystemet vårt ikke takler å sende faktura og kreditnota via EHF-format.