Årsmøte Furnes Almenning

Vi ønsker alle bruksberettigede velkommen til årsmøte på Kvilheim torsdag 4. april 2024 kl 19.00.

Valget åpner kl 14.00-16.00  og fra 1800-1855.

Valglokale er kontoret på Kvilheim.

Kandidatene er presentert bakerst i årsmeldingen.

Årsmelding 2023

Årsmøte Furnes Almenning