Landscape, wind turbines

Propan( ikke salg fra april 2022)

Pr dd 01.05.22 er det ikke salg av propan hos Furnes Almenning. Vi har i snart 2 år prøvd ut løsning med automat , som fungerte veldig bra. Men , med nye store driftskostnader som kom i 2022 så lot det seg ikke videreføre denne løsningen . Ut fra salg og utsikter på strøm osv på Bjønnåsen ble det da besluttet at vi ikke fortsetter med propan salg hos oss. 

Åpningstider:

Man-fre : 07:00 - 16:00

Lørdag: Stengt

Adresse:

Nordåsvegen 961, 2387 Brumunddal

623 31 780

firmapost@furnesalmenning.no
Om oss:

Furnes Almenning holder til på Kvilheim, ca. 9 km fra Brumunddal. Vi har eget sagbruk hvor vi produserer trelast med stort sett standardlengder på 5 meter, og vi har et av distriktets største trelastutsalg.

");