Landscape, wind turbines

Bruksberettigede

Furnes Almenning er en bydealmenning og dermed underlagt Lov om bygdeallmenninger av 19. juni 1992. I tillegg må vi også rette oss etter Bruksregler for Ringsakerallmenningene av 02.01.1996, se her.

For å få tilgang til bruksrettsytelser som nevnt under rabattordningene, må vi inneha korrekte informasjon. Overdragelse av eiendom kan registreres på skjema under Endringer bruksrett, mens endringer av f.eks e-post-adresse kan meldes til Firmapost@furnesalmenning.no.

Åpningstider:

Man-fre : 07:00 - 16:00

Lørdag: Stengt

Adresse:

Nordåsvegen 961, 2387 Brumunddal

623 31 780

firmapost@furnesalmenning.no
Om oss:

Furnes Almenning holder til på Kvilheim, ca. 9 km fra Brumunddal. Vi har eget sagbruk hvor vi produserer trelast med stort sett standardlengder på 5 meter, og vi har et av distriktets største trelastutsalg.

");